ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אבן יקרה
מחבר ויס, בנימין אריה בן חיים צבי
Title Even Yekorah
Author Benyamin Aryeh haCohen Weiss
תוכן Contents
מקום דפוס לבוב
שנת דפוס תרנד
Pub. Place Lemberg
Pub. Date 1894
Pages דפים 363
OCLC ID 233231227
ULI Entry NNL-001899901
Source מקור
Catalog Info 296.572(477.1)(090.34) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Ukraine (including Galicia) - 19th (nineteenth) century
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: missing parts of the book
desc: the sefer says (in the title) chelek aleph - gimmel, but it begins from chelek gimmel. can u add chelek aleph and beis?
אבן יקרה - ויס, בנימין אריה בן חיים צבי