ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חובות הלבבות
מחבר בחיי בן יוסף אבן פקודה
Title Chovas haLevovos
Author Bachaya bar Yosef haSefardi
מקום דפוס מנטובה
שנת דפוס שיט
Pub. Place Mantua
Pub. Date 1559
Pages דפים 206
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info Ethics, Jewish -- 11th century
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
חובות הלבבות - בחיי בן יוסף אבן פקודה