ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מנחת שי
מחבר נורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם
Title Minchas Shei
Author
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תשי
Pub. Place New York
Pub. Date 1950
Pages דפים 100
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info ברפוס, שמעון יעקב
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים חמש מגילות
מנחת שי - נורצי, ידידיה שלמה רפאל בן אברהם