ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שאילת יעבץ חלק א-ב
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title Sheelat Yabets Vols 1-2
Author Emden, Jacob,
תוכן Contents
מקום דפוס למברג
שנת דפוס תרמד
Pub. Place Lemberg
Pub. Date 1739
Pages דפים 284
OCLC ID 233093324
ULI Entry NNL-001277624
Source מקור
Catalog Info 296.572(43)(090.33) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Germany - 18th (eighteenth) century
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: missing pages
desc: after page 111 of the pdf, 2 pages of the sefer are missing and after pg 253 of the pdf, 2 pages of the sefer are missing
pages: Missing Pages
pages: pages within the sefer missing - see above
issue: Problem with Specific Book
summary: author correction
desc: Last name is עמדין
pages: 57
issue: Problem with Specific Book
summary: author correction
issue: Problem with Specific Book
pages: 111
issue: Problem with Specific Book
pages: 115
issue: Problem with Specific Book
summary: missing pages
pages: Missing Pages
שאילת יעבץ חלק א-ב - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776