ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תלמוד ירושלמי
מחבר
Title Tamud Yerushalami
Author
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1931
Pages דפים 653
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
תלמוד ירושלמי יומא - שקלים - ר"ה - סוכה - ביצה - תענית - מגילה - חגיגה - מו"ק
No issues reported for this sefer
תלמוד ירושלמי -