ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שער הגלגולים - שער השמיני
מחבר ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
Title Shaar HaGilgolim- Shaar HaShemini
Author Chaim ben Yosef Vital
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשכא
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1961
Pages דפים 187
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Cabala
Description
תוכן
עניני הגלגול
No issues reported for this sefer
שער הגלגולים - שער השמיני - ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620