ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בית ישראל
מחבר ישראל מאיר בן אריה זאב כהן
Title Bais Yisroel
Author Yisroel Meir ben Aryeh Zev Cohen
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשכה
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1965
Pages דפים 22
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info לימודי תורה
Description
תוכן
שמירת הלשון מוסר
No issues reported for this sefer
בית ישראל - ישראל מאיר בן אריה זאב כהן