ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן - חשן משפט
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Aruch haShulchan Choshen Mishpat
Author Yehiel Michel ben Aharon Yitzhak haLevi Epstein
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1931
Pages דפים 521
OCLC ID 233192146
ULI Entry NNL-001829960
Source מקור
Catalog Info 296.563 -- Shulhan aruch - Yore dea - Specific halakhot, including comprehensive works on kashruth, forbidden food.
Description
תוכן
הלכה חשן משפט
ערוך השלחן - חשן משפט - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין