ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך השלחן - חשן משפט
מחבר יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין
Title Aruch haShulchan Choshen Mishpat
Author Yehiel Michel ben Aharon Yitzhak haLevi Epstein
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1931
Pages דפים 521
OCLC ID 233192146
ULI Entry NNL-001829960
Source מקור
Catalog Info 296.563 -- Shulhan aruch - Yore dea - Specific halakhot, including comprehensive works on kashruth, forbidden food.
Description
תוכן
הלכה חשן משפט
issue: Problem with Specific Book
summary: Missing pages and incorrect title
desc: Last six pages missing; title should be corrected to: ערוך השלחן חושן משפט ח"ב
file: Wrong book information
pages: Missing Pages
pages: The last six pages of the volume are missing in the scan.
issue: Problem with Specific Book
pages: Missing Pages
ערוך השלחן - חשן משפט - יחיאל מיכל בן אהרן יצחק הלוי אפשטיין