ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ערוך לנר - סנהדרין
מחבר יעקב עטטלינגר
Title Aruch laNer Sanhedrin
Author Yaakov Etlinger
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרצא
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1931
Pages דפים 171
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
תלמוד בבלי סנהדרין
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 163-171
note: העמודים האחרונים מטושטשים
issue: Problem with Specific Book
pages: 162
ערוך לנר - סנהדרין - יעקב עטטלינגר