ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בן יהוידע - חלק א
מחבר יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909
Title ben Yehudah Vol 1
Author Yosef Chaim miBaghdad haBen Ish Hi
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תרנח
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1898
Pages דפים 221
OCLC ID 233293625
ULI Entry NNL-001973534
Source מקור
Catalog Info סאלם, ישועה בן דוד
Description
תוכן
תלמוד בבלי ברכות שבת
בן יהוידע - חלק א - יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909