ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שפת אמת - בראשית
מחבר אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905
Title Sfas Emes 1 Bereishis
Author Yehudah Aryeh Leib ben Avraham Mordechai Alter
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 281
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Fasts and feasts -- JudaismSermons, Hasidic
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה בראשית חנוכה
נתונים בעריכת
מיכאל ב
שפת אמת - בראשית - אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905