ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שפת אמת - שמות
מחבר אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905
Title Sfas Emes 2 Shemos
Author Yehudah Aryeh Leib ben Avraham Mordechai Alter
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 239
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Fasts and feasts -- JudaismSermons, Hasidic
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה שמות פורים
נתונים בעריכת
מיכאל ב
שפת אמת - שמות - אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905