ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שפת אמת - במדבר
מחבר אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905
Title Sfas Emes 4 Bamidbar
Author Yehudah Aryeh Leib ben Avraham Mordechai Alter
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 204
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Fasts and feasts -- JudaismSermons, Hasidic
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה במדבר שבועות
No issues reported for this sefer
שפת אמת - במדבר - אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905