ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שפת אמת - דברים
מחבר אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905
Title Sfas Emes 5 Devorim
Author Yehudah Aryeh Leib ben Avraham Mordechai Alter
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרסה
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1905
Pages דפים 242
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Fasts and feasts -- JudaismSermons, Hasidic
Description
תוכן
חמשה חומשי תורה דברים חודש אלול, דרשות-ראש השנה, דרשות-יום כיפור, דרשות-סוכות מועדי ישראל:ראש השנה, עשי"ת, יום כיפור, חג סוכות ושמ"ע
No issues reported for this sefer
שפת אמת - דברים - אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905