ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אור ישראל
מחבר ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883
Title Ohr Yisroel
Author Yisroel ben Zev Wolf Lipkin
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשלא
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1971
Pages דפים 183
OCLC ID 232911682
ULI Entry NNL-000997596
Source מקור
Catalog Info בלזר, יצחק בן שלמה, -- 1837-1907
Description
תוכן
מוסר
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
pages: 137,149
note: Pages are blank. The text is missing
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: It would have been MUCH easier to find this sefer if the author's name would also be listed with his more commonly used last name - Salanter. Rav Yisrael Salanter is not commonly known by any other name. Great site! Keep up the good work!!
issue: Problem with Specific Book
pages: 76
issue: Problem with Specific Book
pages: Missing Pages
pages: 76
issue: Problem with Specific Book
pages: Missing Pages
אור ישראל - ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883