ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הריטב"א - מועד קטן עם הערות דברי חי"בה
מחבר יום טוב בן אברהם, אשבילי
Title Hidushei haRitvah -Moed Kotton im haOros Divrei Chiva
Author Chaim Yitzhak haCohen Blaich
מקום דפוס ג'רסי סיטי
שנת דפוס תרצה
Pub. Place Jersey City
Pub. Date 1935
Pages דפים 197
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
תלמוד בבלי מו"ק
חידושי הריטב"א - מועד קטן עם הערות דברי חי"בה - יום טוב בן אברהם, אשבילי