ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ספר תולדות אדם וחוה
מחבר ירחם בן משלם, מפרובינציאה
Title Toldos Adam V'Chava-Meisharim
Author Yeruchem ben Meshulom
מקום דפוס ונציה
שנת דפוס שיג
Pub. Place Venice
Pub. Date 1553
Pages דפים 13
OCLC ID 233248101
ULI Entry NNL-001939304
Source מקור
Catalog Info 296.54 -- Halakha and poseqim after Moshe ben Maimon (Maimonides) and before Joseph Caro.
Description
תוכן
שו"ע
issue: Problem with Specific Book
summary: ספר רבינו ירוחם
desc: זה שוב עותק כפול של הטופס של רק 13 עמודים ראשונים מהספר שנמצא עוד כמה פעמים.
file: Double
ספר תולדות אדם וחוה - ירחם בן משלם, מפרובינציאה