ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ראש יוסף - פסחים - ביצה
מחבר תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792
Title Rosh Yosef Pesachim Beitzah
Author Yosef Teumim
מקום דפוס לעמבערג
שנת דפוס תרמג
Pub. Place Lemberg
Pub. Date 1883
Pages דפים 104
OCLC ID 233343819
ULI Entry NNL-002089460
Source מקור
Catalog Info 296.584(MOED) -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Seder Moed.
Description
תוכן
תלמוד בבלי פסחים ביצה
No issues reported for this sefer
ראש יוסף - פסחים - ביצה - תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792