ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תוספות ר"י הלבן - כתובות
מחבר יצחק בן יעקב, הלבן
Title Tosfos Ri Halavan- Kesuvos
Author Pinchas Yaakov haCohen
מקום דפוס לונדון
שנת דפוס תשיד
Pub. Place London
Pub. Date 1954
Pages דפים 52
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info כהן, פינחס יעקב
Description
תוכן
תלמוד בבלי כתובות
No issues reported for this sefer
תוספות ר"י הלבן - כתובות - יצחק בן יעקב, הלבן