ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בית היוצ"ר - או"ח ויו"ד
מחבר רוט, יואל צבי בן שמעון, -1892
Title Bais haYotzar- Orach Chaim V'Yoreh Deiah
Author Yoel Tzvi bar Shimon Rotah
מקום דפוס
שנת דפוס
Pub. Place
Pub. Date
Pages דפים 333
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info Responsa -- 19th century
Description
תוכן
שו"ת
בית היוצ"ר - או"ח ויו"ד - רוט, יואל צבי בן שמעון, -1892