ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פלח הרמון - שיר השירים
מחבר הלוי, הלל בן מאיר, מפאריטש
Title Pelach HaRimon- Shir haShirim
Author Malisov
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תשכז
Pub. Place New York
Pub. Date 1967
Pages דפים 20
OCLC ID 232887305
ULI Entry NNL-000412083
Source מקור
Catalog Info 296.672 -- Hassidism - Habad.
Description
תוכן
תנ"ך
No issues reported for this sefer
פלח הרמון - שיר השירים - הלוי, הלל בן מאיר, מפאריטש