ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בד קודש - מהדורה חדשה ומתוקנת
מחבר שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827
Title Bad Kodesh Mehadurah Chodosha
Author Shniori
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תשנב
Pub. Place New York
Pub. Date 1992
Pages דפים 29
OCLC ID 233345056
ULI Entry NNL-002091850
Source מקור
Catalog Info שניאורסון, יוסף יצחק, -- 1880-1950
Description
תוכן
כתב בקשה - בד קודש
No issues reported for this sefer
בד קודש - מהדורה חדשה ומתוקנת - שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827