ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פסקי תשובה חלק א-ג
מחבר פיטרקובסקי, אברהם בן חנוך דוד
Title Piskei Teshuva Vols 1-3
Author Peitrekowski, Avraham
תוכן Contents
מקום דפוס פיוטרקוב
שנת דפוס תרצג
Pub. Place Petrikow
Pub. Date 1933
Pages דפים 272
OCLC ID 233066652
ULI Entry NNL-001202483
Source מקור
Catalog Info 296.572(438)(090.4) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - Poland - 20th (twentieth) century
Description
תוכן
פסקי תשובה חלק א-ג - פיטרקובסקי, אברהם בן חנוך דוד