ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שערי שמים - חלק ג
מחבר ריזיקוב, מנחם
Title Shaarei Shamayim Vol 3
Author Resikov, Menachem Mendel
תוכן Contents
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תרצז
Pub. Place New York
Pub. Date 1937
Pages דפים 56
OCLC ID 233335462
ULI Entry NNL-002072377
Source מקור
Catalog Info 296.572(73)(090.4) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - United States- 20th (twentieth) century
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
שערי שמים - חלק ג - ריזיקוב, מנחם