ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מלכי בקדש - חלק א
מחבר הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935
Title Malki ba-kodesh Vol 1
Author Hirshenzon, Hayim,
תוכן Contents
מקום דפוס סט. לואיס
שנת דפוס תרעט
Pub. Place St. Louis
Pub. Date 1919
Pages דפים 149
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
pages: 10
מלכי בקדש - חלק א - הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935