ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בנין שלמה - סנהדרין
מחבר מז, נתן בן שלמה, 1720-1796
Title
Author
מקום דפוס אופנבך
שנת דפוס תקמד
Pub. Place
Pub. Date 1784
Pages דפים 230
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
חידושים ע"מ סנהדרין
No issues reported for this sefer
בנין שלמה - סנהדרין - מז, נתן בן שלמה, 1720-1796