ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דעת קדושים
מחבר כץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד, 1722-1803
Title
Author
מקום דפוס אלטונה
שנת דפוס תקנז
Pub. Place
Pub. Date 1797
Pages דפים 160
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
דרושים בהלכה ובאגדה
No issues reported for this sefer
דעת קדושים - כץ, רפאל בן יקותיאל זיסקינד, 1722-1803