ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר ויקהל משה
מחבר גרף, משה בן מנחם
Title
Author
מקום דפוס דעסוי
שנת דפוס תנט
Pub. Place
Pub. Date 1699
Pages דפים 153
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
הקדמות ומפתחות לחכמת הקבלה. פירוש למאמר אדם דאצילות להאריז"ל, וביאור לפירושו בשם
No issues reported for this sefer
ויקהל משה - גרף, משה בן מנחם