ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עמודי שמים ח"ב
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס אלטונה
שנת דפוס תקה
Pub. Place
Pub. Date 1745
Pages דפים 312
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
עמודי שמים ח"ב - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776