ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דרוש תפלת ישרים - חוליא אחת מספר הקשורים ליעקב
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title Derush Tefilas Yeshorim
Author Yaakov Emden
מקום דפוס אלטונא
שנת דפוס תקלה
Pub. Place Altona
Pub. Date 1775
Pages דפים 57
OCLC ID 233091868
ULI Entry NNL-001279219
Source מקור
Catalog Info 296.451 -- Sermons on the weekly sections of the law, Derashot le-Shabatot.
Description
תוכן
דרוש
No issues reported for this sefer
דרוש תפלת ישרים - חוליא אחת מספר הקשורים ליעקב - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776