ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אסיפת זקנים החדש-מסכת סנהדרין א
מחבר מכון זכרון יהודא יחיאל
Title Asifas Zekeinim haChodosh Sanhedrin Vol 1
Author Mechon Zichron Yehudah Yehiel
מקום דפוס ראשון
שנת דפוס לציון
Pub. Place ?
Pub. Date
Pages דפים 401
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
קובץ מפרשים עמ"ס סנהדרין
No issues reported for this sefer
אסיפת זקנים החדש-מסכת סנהדרין א - מכון זכרון יהודא יחיאל