ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חומש-היכל הברכה א
מחבר תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין
Title Chumash Heichal haBrachah 1 Bereishis
Author Tanach Yehiel Sifrin
תוכן Contents
מקום דפוס לעמבערג
שנת דפוס תרכד
Pub. Place Lemberg
Pub. Date 1864
Pages דפים 594
OCLC ID 233081946
ULI Entry NNL-001254456
Source מקור
Catalog Info המון, עובדיה, -- מברטנורהפרוש על מגלת רות
Description
תוכן
חומש עם מפרשים וע"פ קבלה
נתונים בעריכת
מיכאל ב
חומש-היכל הברכה א - תנ"ך-רבי יחיאל סאפרין