ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר משנת רבי אהרן - שבת - חולין
מחבר קוטלר, אהרן בן שניאור זלמן, 1892-1962
Title Mishnas Aharon Shabbos Chulin
Author Aharon Kotler
מקום דפוס לייקוד
שנת דפוס תשנח
Pub. Place ?
Pub. Date 1998
Pages דפים 283
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
שבת-חולין
No issues reported for this sefer
משנת רבי אהרן - שבת - חולין - קוטלר, אהרן בן שניאור זלמן, 1892-1962