ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בתי מדרשות ב
מחבר ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935
Title Batei Midrashos Vol 2
Author Shlomo Aharon Wohrtheimer
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשמט
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1989
Pages דפים 533
OCLC ID 233037162
ULI Entry NNL-001092916
Source מקור
Catalog Info ורטהימר, אברהם יוסף בן משה, -- 1916-2001
Description
תוכן
מדרשי חז"ל עפ"י כת"י
בתי מדרשות ב - ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935