ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר תפארת למשה
מחבר הורביץ, משה משלם
Title Tiferes leMoshe Horowitz
Author Moshe Meshulom haLevi Horowitz
מקום דפוס לעמבערג
שנת דפוס תרכג
Pub. Place Lemberg
Pub. Date 1863
Pages דפים 81
OCLC ID 233221999
ULI Entry NNL-001880885
Source מקור
Catalog Info 296.45 -- Sermons, Derashot - Hebrew.
Description
תוכן
תורה-דרוש-פלפולים-שו"ת
No issues reported for this sefer
תפארת למשה - הורביץ, משה משלם