ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אמת ליעקב
מחבר רבינוביץ, יעקב יוסף
Title Emes leYaakov Rabinowitz
Author Yaakov Yosef haCohen Rabinowitz
מקום דפוס פיעטרקוב
שנת דפוס תרסח
Pub. Place Peitrikow
Pub. Date 1908
Pages דפים 177
OCLC ID 233332186
ULI Entry NNL-002067485
Source מקור
Catalog Info 296.867 -- Talmud Bavli - Sugyot.
Description
תוכן
פלפולים בסוגיות הש"ס-שו"ת-דרוש
No issues reported for this sefer
אמת ליעקב - רבינוביץ, יעקב יוסף