ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מעשה רוקח - משניות
מחבר רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקא
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תק
Pub. Place
Pub. Date 1740
Pages דפים 247
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
אבד"ק אמשטרדם. על חבור המשניות
issue: General Feedback/Comments - משוב כללי / הערות
note: האם יש אפשרות לקנות מהדורה של הספר הזה? והיכן? תודה ארז שקד
מעשה רוקח - משניות - רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקא