ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר יפה שעה
מחבר כהן, שלמה בן יהודה
Title
Author
מקום דפוס שאלוניקי
שנת דפוס תקעג
Pub. Place
Pub. Date 1813
Pages דפים 335
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
פירוש על עץ חיים, ספר הכוונות, מבוא שערים, האדרות, וספרא דצניעותא.
No issues reported for this sefer
יפה שעה - כהן, שלמה בן יהודה