ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שרש ישע
מחבר יצחק בן צבי הירש, מזלדין
Title
Author
מקום דפוס סדילקוב
שנת דפוס תקצג
Pub. Place
Pub. Date 1833
Pages דפים 84
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
והוא קיצור הספר מאיר נתיב הנקרא קונקורדאנציא
שרש ישע - יצחק בן צבי הירש, מזלדין