ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סור מרע
מחבר מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תנח
Pub. Place
Pub. Date 1698
Pages דפים 78
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
עם תרגום ה"ר:
No issues reported for this sefer
סור מרע - מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648