ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בית יהונתן הסופר
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס אלטונה
שנת דפוס תקכג
Pub. Place
Pub. Date 1763
Pages דפים 38
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
אודות הקמיעות של הר"י אייבשיץ
issue: Problem with Specific Book
summary: Author
desc: מחברו הגאון רבי יעקב עמדין
בית יהונתן הסופר - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776