ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סידורו של שבת - חלק א
מחבר טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814
Title
Author
מקום דפוס מאהלוב
שנת דפוס תקעג
Pub. Place
Pub. Date 1813
Pages דפים 230
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
דרשות על ענין השבת עפ"י פרד"ס עם קצת שו"ת ב' חלקים
סידורו של שבת - חלק א - טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814