ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר סידורו של שבת - חלק א
מחבר טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814
Title
Author
מקום דפוס מאהלוב
שנת דפוס תקעג
Pub. Place
Pub. Date 1813
Pages דפים 230
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
דרשות על ענין השבת עפ"י פרד"ס עם קצת שו"ת ב' חלקים
No issues reported for this sefer
סידורו של שבת - חלק א - טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814