ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר הר הקדם
מחבר אופנהיים, שמעון ב"ר דוד
Title
Author
מקום דפוס אופן
שנת דפוס תקפט
Pub. Place
Pub. Date 1829
Pages דפים 58
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
מבוא לס' יאיר נתיב והר המורי' חלק ראשון על טיב גיטין ושמות אנשים ונשים…
No issues reported for this sefer
הר הקדם - אופנהיים, שמעון ב"ר דוד