ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מאזני לשון הקודש (מאזנים)
מחבר אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164
Title
Author
מקום דפוס אופנבך
שנת דפוס תקנא
Pub. Place
Pub. Date 1791
Pages דפים 122
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
אברהם בן עזרא כבר נדפס זה פעמים ושלש באויגשבורג שנת רפא, בוויניציאה שנת שו ע"י ר' אליהו אשכנזי ובאלטונא.. ואני:
No issues reported for this sefer
מאזני לשון הקודש (מאזנים) - אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164