ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר נזר הקודש
מחבר אופנהים, שמעון בן דוד
Title
Author
מקום דפוס אופן
שנת דפוס תקצב
Pub. Place
Pub. Date 1832
Pages דפים 176
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
יושב פה ק"ק פעסט. .. באמונה ובטחון וברורי המדות… גם הצגנו סגולות ותעלות מגדולי קדמונינו.. לקטנו והוספנו עליהם..
No issues reported for this sefer
נזר הקודש - אופנהים, שמעון בן דוד