ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שבחי ר’ חיים וויטאל
מחבר ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620
Title
Author
מקום דפוס אוסטרהא
שנת דפוס תקפו
Pub. Place
Pub. Date 1826
Pages דפים 42
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
שבחי ר’ חיים וויטאל - ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620