ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שבט יהודה
מחבר וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554
Title
Author
מקום דפוס אמשטרדם
שנת דפוס תטו
Pub. Place
Pub. Date 1655
Pages דפים 176
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
שבט יהודה - וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554