ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר שערי נעימה
מחבר שלמה בן משה, מחלם, 1716-1781
Title
Author
מקום דפוס פפד"א
שנת דפוס תקכו
Pub. Place
Pub. Date 1766
Pages דפים 32
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Chabad-Lubavitch Library ספריית חב"ד ליובאוויטש More Info
Catalog Info
Description
תוכן
על טעמי איוב משלי תהלים
No issues reported for this sefer
שערי נעימה - שלמה בן משה, מחלם, 1716-1781