ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בירת מגדל עוז
מחבר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776
Title
Author
מקום דפוס Ukraine Zhitomir
שנת דפוס תרלד
Pub. Place
Pub. Date 1874
Pages דפים 346
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
בירת מגדל עוז - עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776