ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חידושי הריטב"א - מכות עם הערות דברי חי"בה
מחבר יום טוב בן אברהם, אשבילי
Title Chidushei haRitva - Makos Im Haaros Divrei Chibah
Author Blech, Chaim Yitzchok haKohen
מקום דפוס ג'רסי סיטי
שנת דפוס תרצט
Pub. Place G.
Pub. Date 1939
Pages דפים 285
OCLC ID 233198942
ULI Entry NNL-001843057
Source מקור
Catalog Info 296.584 -- Talmud Bavli - Hiddushim; Pilpulim - Aharonim, 1600 -.
Description
תוכן
חידושי הריטב"א - מכות עם הערות דברי חי"בה - יום טוב בן אברהם, אשבילי